bcs_logo

Complex Business Services

je združenie suverénnych podnikateľských subjektov vytvorené za účelom poskytnúť klientom čo možno najkomplexnejšie služby v oblasti podpory ich podnikateľských aktivít. Zabezpečujeme všetky neproduktívne činnosti: od prvotného prieskumu trhu, cez založenie a fungovanie podnikania až po jeho prípadnú likvidáciu. Našu všestrannosť zabezpečujú členovia, ktorí sa špecifikujú na jednotlivé aktivity a vzájomne sa tak dokonale dopĺňajú. Využite naše skúsenosti a zručnosti vo svoj prospech a presvedčte sa, že sme tým správnym partnerom poskytujúcim ideálne riešenia v reálnom prostredí! img

Prečo Complex Business Services?

Naše skúsenosti môžete zúročiť od prvého momentu Vášho podnikania a vystríhať sa tým možných chýb. Zárukou toho je dlhoročné úspešné pôsobenie členov nášho združenia v jednotlivých segmentoch podnikateľského prostredia.

Nepotrebujete zamestnancov, investície do školení , technického a iného zabezpečenia. Spolupráca s externou spoločnosťou je pre Vás finančne výhodnejšia ako hľadanie tých vhodných ľudí na jednotlivé úkony.

Berieme Vás ako jedinečného partnera a venujeme Vám maximálnu pozornosť v starostlivosti po každej stránke. Zohľadňujeme špecifiká Vášho podnikania, snažíme sa vyjsť v ústrety každej požiadavke a splniť ju k Vašej maximálnej spokojnosti.


Cieľ a poslanie Complex Business Services

Naším cieľom je pomôcť vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie a podmienky pre všetkých klientov odbúraním nadmerného administratívneho zaťaženia a uľahčením styku so subjektmi verejnej správy. Vďaka službám, ktoré poskytujeme sa naši klienti môžu sústrediť výhradne na predmet vlastnej podnikateľskej činnosti bez vedľajších povinností.

Spolupráca s naším združením Vám prináša úsporu času a finančných prostriedkov.

Nepotrebujete sledovať zmeny v legislatíve, kupovať drahý a na obsluhu komplikovaný software, zvyšovať si odvodové zaťaženie. Zjednodušíme Vám kontakt so subjektmi verejnej správy, minimalizujeme Vaše časové straty vyplývajúce z procesu vybavovania potrebných povolení, potvrdení, správ a iných administratívnych aktivít.
NAŠI KLIENTI
 
 
ref
 
 
crk
 
 
chlpaci
 
 
barbo
 
 
hoffer
 
 
ia
 
 
hibou
Horúca linka: +421 907 361 372 hotline
Copyright © 2013 CBS skype  skype  facebook